Reklamácia

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

ADRESA PRE ZASIELANIE REKLAMÁCIÍ, ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY: 

www.bizuteria-top.sk
Dr. Martínka 1590/6
(Obchodní centrum ŠPALÍČEK, 2. patro, červená)
700 30 Ostrava - Hrabůvka
ČR
+420 777 72 67 23
info@bizuteria-top.sk

BEŽNÁ PRACOVNÁ DOBA

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
07:30 - 16:30
07:30 - 16:30
07:30 - 16:30
07:30 - 16:30
07:30 - 16:00
Zatvorené
Zatvorené

POSTUP PRI REKLAMÁCII

Ak nie ste s tovarom spokojní, alebo ste našli na výrobku nejakú vadu je možné naň uplatniť reklamáciu.

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

  • 7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  • 7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  • 7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
  • 7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • 7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

Upozorňujeme, že nie je možné riešiť reklamáciu svojimi a inými spôsobmi - bez posúdenia reklamačného oddelenia - také reklamácie budú ihneď zamietnuté.

  • Nemožno teda zaslať alebo prísť na prevádzkareň položiť diely a chcieť okamžite platbu, že ste si už objednali ďalšie sami. Mnohí obchodníci posielajú poškodené diely, prasknuté diely, ohnuté a potrhané flexy, ktoré u výstupe prechádza kontrolou a odišli plne v poriadku, vracia diely, ktoré neboli zakúpené v našej spoločnosti a skúša rôzne varianty, kde diely vrátiť. LCD, sklíčka, stredové diely, dotykovky - všetky tieto diely majú naše ochranné plomby, razenie, vodoznaky a skryté pečiatky - bez tohto - zoškrabané plomby či dokonca žiadneho značenie reklamácia taktiež nebude uznaná.
  • Voľba vrátenie peňazí je u IČ / DIČ obchodníkov iba pri chybných nefunkčných dieloch a LCD odskúšaných vopred a riadne posúdených reklamačným oddelením a vedením spoločnosti.
  • Reklamácia LCD a dotykové vrstvy užité, lepené skrutkované už nebudú prijaté.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 Formulár pre uplatnenie reklamácie

 Formulár pre odstupenie od zmluvy

 Poučenie o práve na odstupenie od zmluvy